top of page

Paslaugos

1. Statybų valdymas

1.1 Individualios statybų konkurso metodikos sudarymas ir konkurso organizavimas;
1.2 Gen. rangos, subrangos, statybos medžiagų pirkimo, mechanizmų nuomos ir pan. sutarčių sudarymas atitinkamai pasirinktam statybos būdui;
1.3 Statybos išlaidų, grafiko, kokybės kontrolė;
1.4 Techninės priežiūros darbo organizavimas ir nepriklausomų ekspertų išvadų parengimas;
1.5 Kompleksinis statybos darbų patikrinimas,  valstybinės komisijos išvados ir objekto perdavimas užsakovui/nuomininkui;
1.6 Nustatyto laikotarpio garantinių įsipareigojimų administravimas.

2. Projektavimo valdymas

2.1 Projektavimo užduotis techniniam projektui rengti;
2.2 Individualios projektavimo konkurso metodikos parengimas ir konkurso organizavimas;
2.3 Projektavimo sutarties sudarymas ir administravimas;
2.4 Projektavimo išlaidų, grafiko, kokybės kontrolė;
2.5 Statybos išlaidų modeliavimas atitinkamai priimamiems projektiniams sprendimams;
2.6 Kompleksinė techninio projekto ekspertizė ir statybos leidimas/deklaracija.

3. Investicijų į NT valdymas

3.1 NT vystymo plano sudarymas ir ekonominiai skaičiavimai;
3.2 Tinkamų žemės sklypų parinkimas, pirkimo-pardavimo sutartys; Žemės paskirties, detalaus teritorijos plano keitimas;
3.3 Prieš projektiniai pasiūlymai (užstatymo koncepcija, vizualizacija, patalpų planas, Šildymo-vėsinimo-vėdinimo ir gaisrinės saugos koncepcija),
3.4 Energetinių poreikių skaičiavimas,  prisijungimo prie lauko tinklų išlaidų prognozė, techninių sąlygų gavimas;
3.5 Investuotojų (potencialių objekto pirkėjų) pritraukimas, pirkimo-nuomos sutartys;
3.6 Kreditavimo, re/finansavimo sutartys.

Paslaugos: Services
bottom of page